Historie zámku Chateau Herálec

Historie zámku Chateau Herálec

Kouzelné místo Vysočiny

Vítejte na kouzelném místě Vysočiny, kde Vám brány otevírá jeden z nejhezčích českých zámků a romantických historických objektů v Čechách – národní kulturní památka Zámek Chateau Herálec. Jehož červené věže s cimbuřím ční do krajiny více než čtyři století, dnes jako starožitný šperk z ušlechtilého stříbra, které se v okolí dobývalo celé věky…

 • Zámecké zdi Herálce se datují do 13. století, což znamená, že pamatují události staré víc jak 800 let.
 • První zmínka o obci Herálec je v listině papeže Honoria III. z roku 1226, kdy patřila Želivskému klášteru.
 • Zdejší panství krátce vlastnil Jindřich z Rožmberka, který jej v roce 1307 směňuje s pražským biskupem Janem IV. z Dražic, poté jej získali na více jak než půldruhé století Trčkové z Lípy, jeden z nejmocnějších rodů v Čechách.
 • Zámek Herálec stojí na místě středověké věžovité tvrze, ke které byla v roce 1559 přistavěna velká obytná budova.
 • Poslední z rodu Trčků, Kryštof Jaroslav Trčka z Lípy, prodal Herálec roku 1601 Kryštofu Karlovi z Roupova, který za několik desetiletí svého vlastnictví dal zámek přestavět na trojkřídlou jednopatrovou stavbu s okrouhlými věžemi.
 • V roce 1623 zámek s panstvím koupil Valdštejnův generál Filip Adam, hrabě ze Solmsu. Po jeho smrti, za působení Josefíny hraběnky ze Solmsu, zámek ztratil díky devastačnímu požáru svoji renezanční podobu, a také část své původní dispozice.
 • Roku 1708 koupil panství Michal Achác svobodný pán von Kirchner, který nechal zřídit v prvním poschodí zámku kapli, jejíž nedílnou součástí je i krásná oratoř.
 • V roce 1817 zámek vlastnila hraběnka Terezie Trautmannsdorfová z Nadasdy, po níž v roce 1838 dědil její syn Jan Nepomuk z Trauttmannsdorffu. Na jeho pokyn se zámek změnil novogoticky, tedy víceméně do nynější romantické podoby s věžemi s cimbuřím a krásným průčelím.
 • V roce 1861 byl gotizován architektem B. Waschmannem.
 • V roce 1945 byl zámek zkonfiskován a přidělen v roce 1948 národnímu podniku Československé textilní závody.
 • Od roku 1951 byla v zámku textilní škola.
 • Po roce 1958 byl objekt využíván zvláštní internátní školou.
 • Od roku 2004 zámek vlastní manželé Kasperovi, kteří nechali zdevastovaný zámek kompletně opravit. Projekt rozsáhlé památkové a historické rekonstrukce začal v roce 2009 a trval 2,5 roku, konkrétně do srpna 2011. Staronové dispozice s nejmodernějšími standardy vtisknuly zámku velkorysost otevřených prostor, obnovily luxus zámeckých pokojů a nádheru společenských prostor. Zámek tak dostal důstojnou šanci na další život jako luxusní pětihvězdičkový Boutique Hotel & Spa by L’Occitane.